Листи управління

Постійний аналіз даних енергоспоживання з метою забезпечення раціонального енерговикористання 04.06.2019
Про стан забезпечення протипожежного захисту закладів освіти, розташованих в Солом'янському районі міста Києва 29.05.2019
Щодо окремих питань формування системи забезпечення якосты освыти 28.05.2019
Щодо порядку забезпечення в 2019 році документами про базову середню освіту та повну загальну середню освіту 16.05.2019
Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів в місті Києві 08.05.2019
Про підготовку фахівців другого (магістерського) рівня зі спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) 06.05.2019
Про закріплення основних засобів з КП "Інформатика" 16.04.2019
Про внесення змін до організації освітнього процесу 22 квітня 2019 року 15.04.2019
Щодо прийому дітей до перших класів у 2019 році 15.04.2019
Про проведення днів здоров'я 08.04.2019
Офіційні веб-сторінки
Офіційний веб-сайт Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України
Офіційний веб-портал Київської міської влади
Державна інформаційна система електронних звернень громадян