Консультація

Отримати консультацію
Прозорість та відкритість
Питання:

Доброго дня, на сайті РУО у розділі "Прозорість та відкритість діяльності закладів освіти району" містяться фінансові звіти закладів, але частина з них має підписи керівників закладу та печатки, а звіти деяких закладів не підписані керівниками та не мають печаток. Чи можна вважати документами ті звіти, які не підписані та без печаток, чи то просто папірці, що можуть бути неправдиві?
Відповідь:

Доброго дня!

Всі звіти, розміщені у розділі "Прозорість та відкритість діяльності закладів освіти району", надавались виключно керівниками навчальних закладів до управління освіти.

Воші в дитячому садку, невиконання медсестрою своїх обов'язків
Питання:

Добрий день. Вже півтора місяці в групі проблема з вошами, як часто медсестра повинна перевіряти дітям голови, якщо в групі педикульоз? Що робити, якщо медсестра починає перевіряти голови тільки після дзвінка батьків дитини про наявність вошей? І сам факт наявності хворого на педикульоз в групі замовчується. І якщо знайшли у дитини воші, чому потім приймають його в садок без жодної довідки? Куди можна звернутися в цій ситуації(225 дит. садок)?
Відповідь:

Згідно з Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів,  затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016

№ 234, ранкове приймання дитини до дошкільного навчального закладу щодня повинен проводити вихователь групи. Здійснюється обов’язкове опитування батьків або осіб, які їх замінюють, стосовно стану здоров’я дитини та візуально визначається стан здоров’я (шкірні покрови, нежить тощо). За потреби проводиться термометрія та огляд зіва.

Щоденні медичні огляди дітей здійснюються медичним персоналом дошкільного навчального закладу. У разі виявлення ознак інфекційної хвороби (педикульозу) дитину ізолюють від здорових дітей. Дитину залишають у ізоляторі до приходу батьків. До закладу охорони здоров'я, за яким закріплений дошкільний навчальний заклад, негайно направляється екстрене повідомлення про інфекційне захворювання (педикульоз).

При ускладненні епідемічної ситуації в дошкільному навчальному закладі (окремих групах) медична сестра щоденно проводить спостереження і огляд дітей, які були в контакті з інфекційним хворим та організовує щоденну дезінфекцію приміщень.

оцінювання учня
Питання:

Доброго дня! Якщо учень не має жодної оціненої письмової роботи та лише одну усну за семестр. Вчитель може поставити одиницю? 
Відповідь:

Контроль навчальних досягнень учнів здійснюється у вигляді поточного, тематичного, семестрового, річного оцінювання.

Поточне оцінювання учнів проводиться безпосередньо під час навчальних занять або за результатами виконання домашніх завдань, усних відповідей, письмових робіт тощо.

До кожної теми програми визначено обов'язкові результати навчання: вимоги до знань, умінь учнів, що виражаються у різних видах навчальної діяльності (учень називає, наводить приклади, характеризує, визначає, розпізнає, аналізує, порівнює, робить висновки тощо).

При оцінюванні навчальних досягнень учнів мають ураховуватися:

характеристики відповіді учня: правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність;

якість знань: повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність;

сформованість загальнонавчальних та предметних умінь і навичок;

рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо;

досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми та розв'язувати їх, формулювати гіпотези);

самостійність оцінних суджень.

Відповідно до Загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти (затверджені Наказом МОН № 371 від 05.05.2008 року)критерії оцінювання навчальних досягнень реалізуються в нормах оцінок, які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок, які оцінюються, та показником оцінки в балах.

Оцінка в 1 бал відповідає початковому рівню навчальних досягнень і виставляється учню, якщо він тільки розрізняє об’єкти вивчення. Щоб отримати 2 бали, учень повинен відтворювати незначну частину навчального матеріалу та мати нечіткі уявлення про об’єкт вивчення.

Тематична оцінка виставляється за результатами опанування учнями матеріалу теми впродовж її вивчення з урахуванням поточних оцінок, різних видів навчальних робіт (самостійних, контрольних робіт) та навчальної активності школярів.

Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок.

Семестрова оцінка може підлягати коригуванню.

Пряники та цукерки в дитсадку
Питання:

Добрий день. Чи дозволяється батькам дітей, що відвідують дитячі садки, приносити в групу дитячого садка продукти харчування в тому числі на свята, зокрема пряники, цукерки, печиво і вітати ними дітей в групі? Чим регламентований такий дозвіл або ж заборона?
Відповідь:

         Організація харчування вихованців у дошкільних навчальних закладах здійснюється відповідно до вимог Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 №298/227, в якій визначені  принципи та режим дитячого харчування.  


           Відповідно до пункту 1.10. Інструкції «для частування дітей у дні народження, інші свята можна використовувати приготовлені у закладі пиріг, пиріжки або принесені батьками фрукти, ягоди, цукерки, печиво (промислового виробництва). З метою попередження захворюваності гострими кишковими інфекціями та харчових отруєнь дітей суворо
забороняється приносити у дошкільний  навчальний заклад кремові
вироби (торти, тістечка), морозиво, напої, у тому числі солодкі
газовані тощо.

кваліфікація викладача
Питання:

Добрий день! У мене правове питання стосовно кваліфікації вчителів у 7х классах. В останні дні сіместру я дізнаюсь, що в моєї дитини симестрова оцінка 1. У щоденнику я не бачила таких оцінок, на батьківських зборах я не була повідомлена про відсталість моєї дитини з цього предмету, у журналі не визначено за що, але стоїть декілька одиниць. Зустрітися з вчителем до кінця симестру вже немає можливості. Дитина на питання чи знає він яка в нього оцінка - не знав, про одиниці теж. Класний керівник сказала, що така ж ситуація у п'ятій частині учнів класу з цьогу предмету. Як ви оцінююте цю сітуаціє? Чи має право так поводитися вчитель? І на що я маю право у конкретній сітуації?
Відповідь:

Контроль навчальних досягнень учнів здійснюється у вигляді поточного, тематичного, семестрового, річного оцінювання.

Поточне оцінювання учнів проводиться безпосередньо під час навчальних занять або за результатами виконання домашніх завдань, усних відповідей, письмових робіт тощо.

До кожної теми програми визначено обов'язкові результати навчання: вимоги до знань, умінь учнів, що виражаються у різних видах навчальної діяльності (учень називає, наводить приклади, характеризує, визначає, розпізнає, аналізує, порівнює, робить висновки тощо).

При оцінюванні навчальних досягнень учнів мають ураховуватися:

характеристики відповіді учня: правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність;

якість знань: повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність;

сформованість загальнонавчальних та предметних умінь і навичок;

рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо;

досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми та розв'язувати їх, формулювати гіпотези);

самостійність оцінних суджень.

Відповідно до Загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти (затверджені Наказом МОН № 371 від 05.05.2008 року)критерії оцінювання навчальних досягнень реалізуються в нормах оцінок, які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок, які оцінюються, та показником оцінки в балах.

Оцінка в 1 бал відповідає початковому рівню навчальних досягнень і виставляється учню, якщо він тільки розрізняє об’єкти вивчення. Щоб отримати 2 бали, учень повинен відтворювати незначну частину навчального матеріалу та мати нечіткі уявлення про об’єктвивчення.

Тематична оцінка виставляється за результатами опанування учнями матеріалу теми впродовж її вивчення з урахуванням поточних оцінок, різних видів навчальних робіт (самостійних, контрольних робіт) та навчальної активності школярів.

Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок.

Семестрова оцінка може підлягати коригуванню.

Медичний догляд
Питання:

Добрый день! Меня пригласила заведующая 375 садика на работу музыкальным руководителем, при собеседовании сказала что я должна приехать в садик на медицинский осмотр, при этом должна я заплатить 300 гривен за осмотр. В Законодательстве написано что оплата производится учреждением который берет меня на работу. С уважением Заика Елена Валерьевна
Відповідь:

Відповідно до Порядку проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559,  проводяться обов'язкові попередні (до прийняття на роботу) та періодичні профілактичні медичні огляди (далі - обов'язкові медичні огляди) працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб (далі - працівники), та видача їм особистих медичних книжок.

Обов'язкові медичні огляди проводяться за рахунок роботодавців (підприємство, установа, організація або фізична особа-суб'єкт підприємницької діяльності, що використовують працю найманих працівників).

Разом з тим, звертаємо Вашу увагу, що працівники підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності відшкодовують вартість бланка особистої медичної книжки закладам та установам охорони здоров'я, які проводитимуть обов'язкові медичні огляди при проходженні попереднього профілактичного медичного огляду до прийняття на роботу, та у разі необхідності отримання нового бланка цієї книжки у зв'язку з його втратою, зіпсуттям або неможливістю подальшого використання чи придбавають зазначений бланк за власні кошти.

Вакансія психолога
Питання:

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи є в Солом‘янському районі вакансія рактичного психолога?
Відповідь:

Станом на 18.12.2017 вакансії практичного психолога наявні в дошкільних навчальних закладах Солом’янського району: № 425 -1 ставка, № 360, 748, 483- 0,5ставки.

Перший клас
Питання:

Коли будуть набирати у перший клас 2018. Коли можна підходити до школи на запис, чи в кожній школі індивідуальні строки? Дякую
Відповідь:

Доброго дня!

Після затвердження Міністерством освіти і науки України положення "Щодо прийому у перший клас", інформація буде висвітлена на сайті управління освіти.

Школа на яблонської 12
Питання:

Чи буде переглянутий список вулиць приписаний до школи?
Відповідь:

Доброго дня!

Наразі це питання розглядається.

Заміна директора
Питання:

Скажіть будь ласка, коли планується заміна адміністрації школи №67, а саме директора Корнієнко В.В. і його заступниці Німикіної Ж.В. – двох самих непрофесійних, нахабних і лицемірних осіб у цьому закладі?Взагалі цікаво, яким чином ці «фахівці» отримали вищу освіту і вчені ступені, якщо діти ні до, ні в процесі, ні після навчання у цих «педагогів» не знають і не люблять, а ні рідної мови, а ні історії України! Викладання двох основних, на сьогоднішній день, і важливих предметів проводяться геть погано, непрофесійно, нудно і нецікаво. «Совковий підхід», як до навчального-виховного процесу так і до управління закладом не міняється роками, директор час від часу збирає зошити учнів, ховає їх у різних класах школи, а потім каже учням, що вони дурні і не підготувались до уроку. Підготовка до ЗНО взагалі відсутня, а діти які беруть додаткові курси підготовки з зазначених предметів за межами школи піддаються психологічним знущанням з боку Німикіної Ж.В. Підсумкова статистика школи №67 із зазначених предметів тримається виключно на тому, що діти отримують знання у будь-яких інших навчальних закладах крім цього.Просимо вжити всіх можливих заходів, щоб провести переатестацію цих «носіїв безмежних знань, умінь і навичок» з метою підтвердження їх неспроможності щодо займаних посад як вчителів так і управлінців! Також бажано, щоб цих людей обстежили психіатр і психолог на рахунок їх ментального здоров’я!  Дуже сподіваємось, що до початку наступного навчального року ви знайдете молодих, енергійних і грамотних співробітників на посади директора і його заступниці чим дуже допоможете створити позитивний імідж сучасної столичної школи №67!​
Відповідь:

Повідомляємо, що директор СЗШ № 67 м. Києва  Корнієнко В.В. працює на умовах контракту. Атестацію педагогічних працівників здійснює комісія ІІ рівня управління освіти Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації, керівників навчальних закладів - Департамент освіти і науки, молоді і спорту Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) один раз на 5 років.

Керівники навчальних закладів призначаються на посади Департаментом освіти і науки, молоді і спорту Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за результатами конкурсного відбору.

Відповідно до нового Закону України «Про освіту» заступники директора та працівники призначаються керівником навчального закладу.

Підготовка до ЗНО в навчальних закладах здійснюється під час викладання предмету.

Офіційні веб-сторінки
Офіційний веб-сайт Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України
Офіційний веб-портал Київської міської влади
Державна інформаційна система електронних звернень громадян